Política de Qualitat

La política actual de la Fundació és la següent:

 

SOCIAL I COMUNITÀRIA

  • Abordar la nostra tasca, amb una ATENCIÓ QUALIFICADA i des d’un ENFOCAMENT ALA PERSONA ATESA.
  • Aconseguir la satisfacció, SUPERANT LES EXPECTATIVES de les persones que atenem.
  • Cercar la COOPERACIÓ DE LA SOCIETAT, LES PERSONES I LES ENTITATS en la capacitat integradora dels serveis.

INTERINSTITUCIONAL I DE COL·LABORACIÓ

  • Col·laborar en la COBERTURA de les necessitats de la societat en què vivim.
  • SATISFER LES NECESSITATS DE LES ADMINISTRACIONS I ALTRES FINANÇADORS, assegurant la qualitat dels serveis i el compliment dels requisits establerts.
  • Enfortir la XARXA SOCIAL en el marc del tercer sector català, i les nostres relacions amb els GRUPS D’INTERÈS, des d’una perspectiva de sinergia amb l’entorn.

ORGANITZACIONAL I DE MILLORA CONTÍNUA

  • Portar a terme un LIDERATGE que garanteixi l’EFICÀCIA i la SOSTENIBILITAT de la nostra organització i dels serveis que prestem, garantint el compliment dels requisits legals d’aplicació.
  • Potenciar el COMPROMÍS DE LES PERSONES que formen part de l’entitat, així com la millora de la seva CAPACITACIÓ PROFESSIONAL, que atorgui un valor afegit als nostres resultats.
  • Promoure la COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA des de la transparència i l’assoliment dels fins fundacionals.

Juliol de 2022

                                                                                                                             

                                                                                               

Aquesta política es revisa periòdicament per tal d’assegurar que és adequada a les necessitats de l’organització i dels clients/usuaris, durant la revisió pel Comitè Directiu. Aquest document s’entregarà personalment a cada membre de l’organització i constarà publicat al taulell de l’oficina de forma informativa. Disponible  a la pàgina web, per totes les parts interessades.

 

Certificat-AENOR

Certificat-IQNET