Política de Qualitat

La política actual de la Fundació es la següent:

 

OFERIR SERVEIS EDUCATIUS/FORMATIUS, PREVIS I SIMULTANIS A LA INSERCIÓ SOCIO LABORAL DE LES PERSONES ESPECIALMENT JOVES EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL; AIXÍ COM PROPICIAR DESPRÉS LA SEVA INTRODUCCIÓ GRADUAL I ASSISTIDA EN ESCENARIS DEL MERCAT LABORAL, DINTRE D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA PRÒPIA FUNDACIÓ O ALIENES D’ENTITATS COL·LABORADORES. ENSEMS, POTENCIAR EL CONEIXEMENT, LA COORDINACIÓ I LA COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I INSTITUCIONS AFINS O COMPLEMENTARIES EN ELS SEUS OBJECTIUS AMB ELS D’OSCOBE. (29.08.16)

 

Per aconseguir aquesta Política, el comitè directiu fixa els següents principis: 

 

  1. Donar màxima prioritat a satisfer les necessitats globals del client/usuari, assegurant en el possible totes les exigències i expectatives.
  1. Complir amb tots els requeriments legals i normatives pertinents.
  1. Implantar, mantenir, corregir i millorar de forma continuada el Sistema de Qualitat.
  1. Formar al personal per millorar la seva competència a l’hora de realitzar els serveis que ofereix. Motivant i formant als treballadors amb temes de qualitat.
  1. Qualsevol treballador és responsable de la qualitat de la feina que realitza.
  1. El departament de qualitat és responsable d’impulsar i implantar la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant controls, verificacions i auditories.
  1. Coordinar els principis anteriors a fi de mantenir un ambient social i comunicatiu distés que ajudi a humanitzar l’organització.

 

Signat pel President,

Salvador Ferran Pérez-Portabella

                                                                                                                             

 

                                                                                                   09 de juny de 2020

 

Aquesta política es revisa periòdicament per tal d’assegurar que és adequada a les necessitats de l’organització i dels clients/usuaris, durant la revisió pel Comitè Directiu. Aquest document s’entregarà personalment a cada membre de l’organització i constarà publicat al taulell de l’oficina de forma informativa. Disponible  a la pàgina web, per totes les parts interessades.

 

Consulta el certificat AENOR

Consulta el certificat IQNet