Missió

La promoció integral des de l'acolliment residencial, la formació i la inserció

La promoció integral de persones, en principi joves, en risc d'exclusió, mitjançant l'acolliment residencial, la formació pràctica i la inserció laboral.

"APRENDRE A TREBALLAR AMB L’EXPERIÈNCIA"

 

Cercar la col·laboració d’altres entitats o institucions afins o complementàries als objectius d’OSCOBE, en el desenvolupament de la missió.

Mantenir actituds de respecte i integració en la natura.

Missió de l’àrea formativa:

Oferir a persones en risc d’exclusió social, la formació humana i professional, amb tècniques i pràctiques laborals, que propiciïn una reeixida integració social i laboral.

Atendre les necessitats intel·lectuals i afectives, que facilitin la integració dels usuaris.

Missió de l’àrea econòmica:

Propiciar la pròpia sostenibilitat econòmica de la Fundació per a fomentar la inserció laboral i social de persones, en un sistema d’economia solidària. 

 

Linies estrategiques OSCOBE 2018