Nota legal - Política de privacitat - Fundació Oscobe

Nota legal - Política de privacitat

En compliment de la legislació vigent de protecció de dades personals, els informem que les dades que ens comuniquen seran gestionades per la nostra entitat, de la següent forma:

Responsable

Fundació Oscobe NIF: G17143108 Telèfon: 972 22 16 57 info@oscobe.com | Zona Sant Medir, s/n | CP: 17150 de Sant Gregori (Girona)

Finalitat

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades:

· Contacte: Un màxim de tres anys.

· Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari.

· Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci.

· CVs: Es conserven durant un any.

Legitimació

Voluntarietat del consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.

Destinataris

Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d’enviament de currículums.

No hi ha cap classe de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

Drets

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.

Dret de rectificació de dades personals inexactes o incompletes.

Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.

Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.

Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

 

Dret a revocar o retirar el consentiment per a l’ús d’imatges, en qualsevol moment, només manifestant aquesta voluntat a l’entitat.

 

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable