Òrgans de Govern

FUNDADORS

Antón Raventós i Espona (┼)

M. Josefa Vignau Miró (┼)

MEMBRES DEL PATRONAT

President

Salvador Ferran Pérez-Portabella

Vicepresident

Jordi Bach i Pujols

Secretari

Pere Molins García

Vocals

Montserrat Clarasó Raventós

Domènec Domènech Roig

Manel Raventós i Raventós

Marcos Ferran Clarasó

 

Organigrama 2020

Codi Bon Govern OSCOBE 2019

 

Contacte: info@oscobe.com