Visió

Assolir un model d’entitat amb una àmplia capacitat d’innovació i adaptació per complir la seva missió; seguir un model econòmicament sostenible que s'integri en la societat ; la inserció de persones i especialment joves.

Oferir equips professionals qualificats, en unes adequades instal·lacions, amb el màxim aprofitament de tots els recursos humans i materials.