Valors

Un model adoptat col·lectivament, conegut i compartit per tota la Fundació, des del seu Patronat, els seus òrgans executius i consultius i tots els altres membres de la Fundació, amb el compromís de tot el col·lectiu de fer perdurar els valors dels seus fundadors.

Valors compartits:

•  Innovació (iniciativa, creativitat, lideratge).

• Compromís amb la persona, la societat i el medi ambient (responsabilitat, implicació, respecte, llibertat i alteritat).

• Qualitat humana i ambiental.

• Professionalitat (eficàcia, eficiència i rigor)

• Transparència i qualitat (confiança, honestedat)

 

a9219-Jardineria.JPG

Valors