Beneficis

La solidaritat de les empreses ofereix avantatges a nivell fiscal per la col·laboració en projectes socials.

Fundació OSCOBE és una entitat no lucrativa acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, reguladora del "règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge".

Com a empresa, pots fer la teva aportació i obtenir beneficis fiscals en el marc d'una d'aquestes tres formes:

  • Article 17. Donatiu: deducció del 35% en la quota íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 10% sobre la base imposable. Les quantitats no deduïdes en el període impositiu poden aplicar en els 10 exercicis immediats i successius.
  • Article 25. Conveni de Col·laboració empresarial en activitats d'interès general: la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat .. Les quantitats no deduïdes en el període impositiu poden aplicar en els 18 exercicis successius. És una activitat no subjecta a IVA i permet la comunicació del Conveni.
  • Article 6. Contracte de Patrocini publicitari (llei 48/2002): per als ajuts econòmics realitzades a una entitat no lucrativa (art. 24 Llei 34/1998 Publicitat), es consideren despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat. És una activitat subjecta a IVA, deduïble íntegrament per l'empresa excepte en casos especials.

Com a particular, pots fer la teva aportació i obtenir també beneficis fiscals:

  • Article 19. Dret a les deducció de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el 25% de la base de deducció (Art.18). computable en el límit previst en l'article 56, 1, Llei 40/1998 de l'IRPF i altres normes.

A partir d'aquest any 2015:

  • Podràs deduir el 50% dels primers 150 €.
  • A partir de 150 € podrás deduir el 27,5% de tot el que dons.
  • Si portes 3 o més anys donant a la mateixa ONG/Fundació, en aquest tram la desgravació puja al 32,5%.

La Fundació porta més de 30 anys formant i inserint joves amb resultats que ens avalen.