Per què col·laborar?

La reducció de les ajudes de les administracions públiques i de les Obres Socials de les Caixes o d'altres fundacions, fa necessària l'ajuda de persones o d'empreses que donin suport al desenvolupament, tant de les activitats de formació, inserció i acollida que es fan des l'Àrea Social de la Fundació OSCOBE, com les de l'Àrea Econòmica, amb la finalitat de guanyar autonomia i estabilitat.

 

Reconeixem la necessitat de col·laboració d'empreses que fan compatible el benefici econòmic amb el desig de ser socialment responsables, impulsant projectes socials com els desenvolupats per la nostra Fundació.

La responsabilitat social empresarial permet diferenciar-se de la competència, millora la reputació i el valor de la marca, redueix costos i incrementa la implicació i productivitat dels treballadors.

Col·laborant amb Fundació OSCOBE identifiques la teva marca amb els valors de la Responsabilitat, Confiança, Alteritat i Lideratge, projectant una imatge diferenciada d'altres empreses davant el públic i els clients.

A més, pots implicar la majoria dels membres de la teva empresa en un projecte solidari, incrementant així la motivació de l'equip (efecte teaming).