Notícies

< Totes les notícies
06/03/2020

VISITA A EUREKAKIDS

El passat 25 de febrer, alguns dels beneficiaris i les tècniques del Programa de mesures actives d’inserció per a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, que desenvolupa Fundació OSCOBE al punt d’actuació de Santa Coloma de Farners, van visitar l’empresa Eurekakids a Riudellots de La Selva. En aquesta seu l’empresa hi té el centre logístic a nivell mundial.


L’objectiu de la visita era que les persones participants del programa que segueixen un itinerari d’orientació i inserció laboral per augmentar el seu nivell d’ocupabilitat i, que estan interessades en el sector industrial, coneguessin de primera ma els perfils professionals requerits per una empresa del territori amb àmplia projecció internacional.


Des d’Eurekakids, el responsable de departament, va explicar detalladament els processos de treball de l’empresa a nivell logístic i les competències requerides per diferents llocs de treball analitzats.