8 joves han sigut contractats amb la formació DUAL de jardineria | Actualitat - Fundació Oscobe

Notícies

< Totes les notícies
29/03/2023

8 joves han sigut contractats amb la formació DUAL de jardineria

El 17 març 11 persones joves de la Fundació Oscobe, han participat de l’acte de graduació de la primera convocatòria del Programa de Formació Professional Dual del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC-FPO DUAL 2021). L’acte ha comptat amb la presència del subdirector de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del SOC, Miquel Carrión i Marta Massagué responsable de l'Àrea d’Ocupació Juvenil del SOC així com amb diferents parlaments de tutors i alumnes del projecte.

El Programa de la Formació professional Dual del SOC està destinat a persones joves d’entre 16 i 29 anys amb major risc de vulnerabilitat, en situació d’atur i sense qualificació o nivell formatiu baix.

A Fundació Oscobe hi han participat un total de 14 joves, dels quals 11, s’han format en el sector de la jardineria a través d’un contracte de formació en alternança, que els ha permès compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda en empreses del sector i l’aprenentatge realitzant el certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i el CP de nivell 2 (parcial) de la mateixa especialitat, entre altres.

Dels 11 joves que han finalitzat el programa,  8 joves han continuat contractats en la mateixa empresa, la majoria dels quals, amb un contracte indefinit. Els tres joves restants han iniciat processos de recerca activa de feina en el servei d’orientació de Fundació Oscobe.