Unitat d'Escolarització Compartida - UEC

 

  UEC Girona  

Entitat impulsora del projecte: FUNDACIÓ OSCOBE

 

L’objectiu de la UEC PNO Girona és garantir l’acompanyament integral dels alumnes en el seu procés maduratiu, desenvolupant les competències bàsiques que els possibilitin l’obtenció del títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO), així com la continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat, o bé l’accés a la vida laboral mitjançant un currículum, una organització de les activitats i del temps educatiu adaptats a les seves necessitats.

 

 

  Calendari  

De setembre a juliol (seguint el calendari escolar).

 

  On estem?  

Estem situats en les instal·lacions de la Fundació OSCOBE, carretera Sant Medir s/n Sant Gregori (Girona).

Per venir a la UEC es disposa de transport escolar*. Sortida i recollida a l’Estació de Girona.
*(transport becat pels joves).

 

  Perfil dels beneficiaris/es  

• Joves entre 14-16 anys.

• Absentisme i/o fracàs escolar.

• Situació de risc d’exclusió social.

• Dificultats d’adaptació al sistema educatiu i/o rebuig escolar.

 

  Places disponibles  

La UEC Girona disposa d’una capacitat de 46 alumnes.

 

  Què fem?  

• Adaptació acadèmica

• Competències instrumentals bàsiques i transversals (Tast d’oficis)

• Possibilitat de l’obtenció del GESO

• Tutoria

• Continuïtat dins del sistema educatiu reglat i/o no reglat

• Orientació educativa

• Acompanyament i seguiment educatiu.

 

  En què consisteix el servei?  

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un servei d’atenció d’acompanyament personalitzat, que complementa l’atenció educativa dels centres d’educació secundària i s’estableix com un programa de diversificació curricular (PDC), que aprofundeix en el desenvolupament de l’itinerari de l’alumnat tenint present les motivacions personals.

Són unitats pensades per a alumnes a partir de tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria.

La Fundació OSCOBE, que és qui gestiona la UEC, fa una proposta de projecte educatiu a partir d’una metodologia pràctica. Aquesta es concreta en activitats pensades i organitzades en funció de les característiques i necessitats particulars del grup d’alumnes, pensant en el seu desenvolupament integral i en la capacitació per a una inserció a l’entorn social normalitzat.

Famílies: El suport i orientació a cada família s’estableix a partir de contactes periòdics i regulars amb els professionals de l’equip per tal de compartir visió, criteris d’actuació i planificar conjuntament els itineraris personals i formatius.

Treball en xarxa: El treball en xarxa és un dels trets diferencials de la UEC. Es treballa en xarxa tant amb els instituts a on està adscrit l’alumnat, Serveis Socials, Educació, Joventut, Salut, Ciutadania, Cultura, amb altres administracions públiques, i també amb altres entitats del territori.

 

  Especialitats formatives  

Cuina i rebosteria, perruqueria, jardineria, manteniment, aprenentatge - servei (APS), orientació educativa i laboral, coneixement de l’entorn, expressió artística i educació física.

 

 

Adreça de l’entitat: Zona Sant Medir s/n 17150 Sant Gregori (Girona)

Telèfon 972 22 16 57 Ext: 3

Adreça electrònica: manel.sanchez@oscobe.com

Xarxes Socials:

Twitter: @UECPNOGIRONA

Instagram: UECPNOGIRONA

 

Entitats col·laboradores: