Formació i inserció - Tècnic professional

 

Certificat de professionalitat d'operacions bàsiques de serveis d'àpats (càtering) HOTR 0308 (CP Nivell 1)

 

*LLigat al programa de Noves Oportunitats (C.N.O Girona).

 

Programa de Formació i Inserció (PFI), adscrit al programa de Noves Oportunitats – CNO Girona.

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en Educació Secundària Obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

Oferim el perfil professional d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, amb un total de 1.000 hores lectives.

* Lligat al programa de Noves Oportunitats (C.N.O Girona).

 

Amb el suport de:  

                 

 

                 

 

 

                                       

                                                                    

Punt Formatiu Incorpora

El Punt Formatiu Incorpora és un programa que té l’objectiu principal de millorar l’ocupabilitat de persones que es troben en risc d’exclusió social i que necessiten incorporar-se o re-incorporar-se al mercat laboral a curt termini.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals amb pràctiques laborals en empreses del sector que cerquen personal.

Es tracta d'un programa anual amb una oferta variada de formacions a mida que es van concretant al llarg de l'any.

 

Acció 1: Auxiliar agrícola

Acció 2: Auxiliar de vinya

Acció 3: Auxiliar de serveis turístics

 

Amb el suport de:

     

 

 

Certificats de professionalitat

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació OSCOBE està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat i és un dels centres formatius adscrits al Centre de Noves Oportunitats de Girona (CNO Girona).

En el marc d'aquest programa desenvolupa els següents itineraris formatius: 

 

Itinerari Hostaleria:

-          Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Operacions Bàsiques de Serveis d'Àpats (Càtering).

-          FM Introducció al servei de sala:

-          FME Auxiliar de cambrer de sala i barra:

 

 Itinerari Logística:

-         Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Activitats Auxiliars de Magatzem.

 

 Itinerari Comerç:

-          Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Activitats Auxiliars de Comerç.

-          Certificat de Professionalitat de Nivell 2 Activitats de Venda.

 

Itinerari Jardineria: 

-          FM Introducció a la jardineria.

-          Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria.

 

Itinerari Administració:  

-          FM Formació introductòria d’administració.

 

-          Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

 

 

A. Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP 2020):


Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0106) - Certificat de Professionalitat de Nivell 1. Lligat al programa de Noves Oportunitats (C.N.O) Girona. 

Durada: 370 hores


- Mòduls formatius CEN (250h)

• MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
• MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
• MF0522_1 Operacions bàsiques per el manteniment de jardins, parcs i zones verdes

 

- Mòdul de Formació Complementària (40h)


• FCOS02 Prevenció de riscos laborals (30h)
• FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)


- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0106) - Certificat de Professionalitat de Nivell 1.

 

Durada: 370 hores

Mòduls formatius CEN (250h)

• MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
• MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
• MF0522_1 Operacions bàsiques per el manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

 

- Mòdul de Formació Complementària (40h)

• FCOS02 Prevenció de riscos laborals (30h)
• FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)

 

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Amb la col·laboració de:

             

 

Serveis de Restaurant (cod. H0TR0 608) - Certificat de Professionalitat Nivell 2

 

Durada: 590 hores.

 

- Mòduls formatius CEN (500h)

 

  • MF1052 Servei al Restaurant
  • MF0711 Seguretat, Higiene i Protecció ambiental en hostaleria
  • MF1048 Serveis de vins
  • MF1053 Elaboració i acabat de plats a la vista del client
  • MF1054 Serveis Especials en restauració
  • MF1051 Anglès professional per a serveis de restauració.

 

- Mòdul de Formació Complementària (10h)

 

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Amb la col·laboració de:

 

  

 

 

 

 

 

Formació Transversal en competències personals per a l'ocupació:

 

 

Formacions a mida especialitzades en:

 

Nocions bàsiques de jardineria  i manteniment de zones verdes

Auxiliar de manteniment de jardins i espais verds.

Auxiliar de manteniment d'hotels, càmpings i comunitats de veïns

 

*Formacions lligades  al programa Noves Oportunitats (C.N.O Girona).

 

 

Amb el suport de: