Formació i inserció - Tècnic professional

  Programa de Formació i Inserció (PFI), adscrit al programa de Noves   Oportunitats – CNO Girona  

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en Educació Secundària Obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

Oferim el perfil professional d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, amb un total de 1.000 hores lectives.

 

  Itineraris formatius  

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació OSCOBE està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat i formacions del Catàleg d'Especialitats Formatives i és un dels centres formatius adscrits al Centre de Noves Oportunitats de Girona (CNO Girona).

En el marc d'aquest programa desenvolupa els següents itineraris formatius

  • Itinerari Hostaleria
  • Itinerari Logística
  • Itinerari Comerç
  • Itinerari Jardineria
  • Itinerari Administració

 

 

Amb el suport de: