Formació i inserció - Tècnic professional

 

Certificat de professionalitat d'operacions bàsiques de serveis d'àpats (càtering) HOTR 0308 (CP Nivell 1)

 

Temporalitat 1r curs: 12/09/2019 - 03/12/2019

*Adreçat exclusivament a menors migrants sense referents familiars.

Temporalitat 2n curs: 01/10/2019 - 20/12/2019

*Lligat al programa de Noves Oportunitats (C.N.O Girona).

Temporalitat 3r curs: 22/10/2019 - 23/01/2020

Temporalitat 4rt curs: 22/10/2019 - 23/01/2020

 

Programa de Formació i Inserció (PFI), adscrit al programa de Noves Oportunitats – CNO Girona.

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

Oferim el perfil professional d’ Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, amb un total de 1.000 hores lectives.

Temporalitat: 23 de setembre de 2019 - 18 de juny de 2020.

Amb el suport de:  

 

                 

                                                         

                                                                    

Punt Formatiu Incorpora

El Punt Formatiu Incorpora és un programa que té l’objectiu principal de millorar la ocupabilitat de persones que es troben en risc d’exclusió social y que necessiten incorporar-se o re-incorporar-se al mercat laboral a curt termini.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals amb pràctiques laborals en empreses del sector que cerquen personal.

Es tracta d'un prograna anual amb una oferta variada de formacions a mida que es van concretant al llarg de l'any.

Actualment pel 2020.

 

Acció 1: Auxiliar de cuina

Temporalitat: Gener - Març 2020

 

Acció 2: Formació en hosteleria en àrees de servei i aeroports

Temporalitat: Març - Maig 2020

 

Acció 3: Auxiliar de serveis turístics

Temporalitat: Abril - Juny 2020

 

Amb el suport de:

     

 

 

Certificats de professionalitat

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació OSCOBE està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat:

Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering)  (Nivell 1) 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  (Nivell 1)

Serveis de restaurant   (Nivell 2)                      

Agricultura ecològica  (Nivell 2)

Aquestes accions formatives es desenvolupen en el marc de:


A. Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP 2019):


Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0106) - Certificat de Professionalitat de Nivell 1. Lligat al programa de Noves Oportunitats (C.N.O) Girona. 

Temporalitat 1r curs: 01/10/2019- 13/12/2019

Durada: 370 hores


- Mòduls formatius CEN (250h)

• MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
• MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
• MF0522_1 Operacions bàsiques per el manteniment de jardins, parcs i zones verdes

 

- Mòdul de Formació Complementària (40h)


• FCOS02 Prevenció de riscos laborals (30h)
• FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)


- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0106) - Certificat de Professionalitat de Nivell 1.

Temporalitat del 2n curs: 22/10/2019- 09/03/2020

Durada: 370 hores

Mòduls formatius CEN (250h)

• MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
• MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
• MF0522_1 Operacions bàsiques per el manteniment de jardins, parcs i zones verdes

- Mòdul de Formació Complementària (40h)

• FCOS02 Prevenció de riscos laborals (30h)
• FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Formació Transversal en competències personals per a l'ocupació:

 

Temporalitat: Novembre de 2019 - Gener de 2020

 

Formacions a mida especialitzades en:

 

Auxiliar d’esdeveniments en restauració

Temporalitat:  13/01/2020 – 19/05/2020

Formació especialitzada en jardinería

Temporalitat: 17/02/2020 – 26/05/2020

*Formacions lligades  al programa Noves Oportunitats

 

 

Amb el suport de:  

 

B. Acord Marc del servei de formació per l’ocupació del SOC de la Indústria de l’Hostaleria i del Turisme:  

 

Serveis de Restaurant ( cod. H0TR0 608)   -  Certificat de Professionalitat Nivell 2

Temporalització primer curs: 22/04/2019 a 09/04/2020.

Temporalització segon curs: 11/12/2019 a 23/06/2020. 

Durada: 590 hores.

- Mòduls formatius CEN (500h)

  • MF1052 Servei al Restaurant
  • MF0711 Seguretat, Higiene i Protecció ambiental en hostaleria
  • MF1048 Serveis de vins
  • MF1053 Elaboració i acabat de plats a la vista del client
  • MF1054 Serveis Especials en restauració
  • MF1051 Anglès professional per a serveis de restauració.

- Mòdul de Formació Complementària (10h)

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Amb el suport de: