Programes de formació 2022-23

  Informació i inscripció:  

Contacte informació i inscripció: atencioalumnat@oscobe.com

Telèfon: 623 303 751 / 606 67 81 04

Lloc: C/ Barcelona, 409 (GIRONA)

Tipologia: cursos gratuïts

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP):

  Família professional: hoteleria i turisme  

Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Operacions Bàsiques de Serveis d'Àpats (Càtering)  

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 290 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació

Certificat de Professionalitat de Nivell 2 Serveis de Restaurant  

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 590 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació i disposar del Certificat d’ESO o equivalent o realitzar unes proves de competències clau.

 

  Família professional: comerç i màrqueting  

Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Activitats Auxiliars de Magatzem  

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 250 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació

Certificat de Professionalitat de Nivell 2 Activitats de Comerç  

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 630 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació

 

  Família professional: Agrària  

Certificat de Professionalitat de Nivell 1 Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria  

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 370 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació

 

 

  Família professional: Administració i gestió  

Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i generals

 • Tipologia: formació presencial i pràctiques en empresa
 • Nombre d’hores: 470 hores
 • Requisits d’accés: inscrits al SOC com a demandant d’ocupació

 

 

Aquesta actuació ha estat cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

              

 

 

  Dispositius d’inserció i suport sociolaboral per a joves en risc   d’exclusió social  

Projecte adreçat a joves en risc d’exclusió social de 16 a 24 anys que ofereix itineraris integrals d’inserció laboral i suport socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Facilita una formació adaptada al diagnòstic d'ocupabilitat de cada jove i ofereix una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització òptims.

 

 

 

  Punt Formatiu Incorpora  

 

El Punt Formatiu Incorpora és un programa que té l’objectiu principal de millorar l’ocupabilitat de persones que es troben en risc d’exclusió social i que necessiten incorporar-se o re-incorporar-se al mercat laboral a curt termini.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals amb pràctiques laborals en empreses del sector que cerquen personal.

Es tracta d'un programa anual amb una oferta variada de formacions a mida que es van concretant al llarg de l'any.

 

 

Amb el suport de: