Programes formatius

PROGRAMES FORMATIUS

Dispositius d’inserció i suport socio-laboral per a joves en risc d’exclusió social

Projecte adreçat a joves en risc d’exclusió social de 16 a 24 anys que ofereix itineraris integrals d’inserció laboral i suport socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Facilita una formació adaptada al diagnòstic d'ocupabilitat de cada jove i ofereix una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització òptims.

Temporalitat: Gener 2020 - Desembre 2020

 

Beques per a l'èxit escolar de joves adolescents en risc d’exclusió social  

S’ofereix tutorització i suport econòmic perquè els alumnes de l’entitat amb dificultats econòmiques continuïn la formació o retornin al sistema educatiu reglat, promovent així la igualtat d’oportunitats.


Temporalitat: Novembre 2019 - Juny 2020

Amb el suport de: