Orientació i Inserció

  Programa Incorpora  

El Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” facilita la integració laboral a persones en risc d’exclusió social.

Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que convina les necessitats del teixit social i empresarial d’una manera òptima, perquè l’èxit de la integració laboral estigui assegurat.

Els tècnics d’inserció laboral ofereixen a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral durant tot el procés.

Paral·lelament, es dona un suport a les persones en risc d’exclusió social per tal d’accedir a una feina d’acord amb les seves aptituds i les seves motivacions.

Durant el procés d’inserció laboral, el tècnic juntament amb el beneficiari, revisa les ofertes de feina disponibles i analitza quines encaixen millor amb el perfil del beneficiari.

La finalitat del programa és la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones, a través de formacions per potenciar les teves competències socials i laborals. 

https://www.incorpora.org/ca/xarxa-incorpora/girona

 

Amb el suport de: 

 

  Programa Reincorpora  

El Programa Reincorpora de "la Caixa" ofereix a les persones, que han estat derivades des del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats.
Aquests itineraris s'estructuren en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció; posicionament davant la feina, formació i pràctiques professionals no laborals, serveis a la comunitat i cerca activa de feina i inserció laboral.


L'objectiu del Programa Reincorpora és que els beneficiaris que hi participen millorin les seves habilitats i reforcin els valors que els ajudaran en el camí de la integració social i laboral. 

 

Amb el suport de:

 

                    

                     

  Programa de Mesures Actives d'Inserció per a persones destinatàries   de la Renda Garantida de Ciutadania i persones d'exclusió social (MAIS 2022-2023)  

La finalitat del programa és facilitar una reinserció en el mercat de treball a aquelles persones perceptores de la RGC i persones en risc o situació d’exclusió social, que necessiten actualitzar els seus coneixements i competències, oferint-los accions d’acompanyament individualitzat i orientació, accions de formació grupal i una experiència professional mitjançant pràctiques en empreses i l’acompanyament en el procés de recerca de feina.

Punt d’actuació a Girona

Amb el finançament de:                                                             

 

           

                             

  SOC-FPO DUAL: Programa Formació Professional Ocupacional DUAL  

L'objectiu del programa és facilitar a la població de persones joves d'entre 16 i 29 anys, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, l'adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l'ocupabilitat, mitjançant l'accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral, de 12 mesos, per a la formació i l'aprenentatge en una empresa del mateix sector.

El programa que duu a terme Fundació Oscobe inclou un Certificat de Professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i una part del Certificat de Professionalitat de nivell 2 d’Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes i un contracte laboral en empreses del sector de la jardineria.

  • Nombre d’hores: 440 hores de formació

 

Amb el suport de:

                  

                       

                                                                 

  SOC-FPO DUAL: Programa Formació Professional Ocupacional DUAL 2022  

L'objectiu del programa és facilitar a la població de persones joves d'entre 16 i 29 anys, amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, l'adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l'ocupabilitat, mitjançant l'accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral, de 12 mesos, per a la formació i l'aprenentatge en una empresa del mateix sector.

El programa que duu a terme en aquesta segona edició, Fundació Oscobe, inclou un Certificat de Professionalitat d’Operacions bàsiques de serveis d’àpats i una part del Certificat de Professionalitat de nivell 2 Serveis de restaurant i un contracte de formació en alternança en empreses del sector de l’hostaleria.

  • Nombre d’hores: 630 hores de formació

 

Amb el suport de:

                  

                                                                                         

 

  Programa Singulars  

El Projecte Singulars és un programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que té com a objecte millorar l'ocupabilitat dels joves destinataris mitjançant actuacions orientades a proporcionar-los les competències bàsiques, tècniques i transversals, necessàries per incorporar-se al món laboral o bé per reprendre la seva formació, retornant al sistema educatiu.

En el desenvolupament del programa, que té una temporalitat de dotze mesos, es realitzen accions d'orientació, formació en l’àmbit de la construcció, i prospecció que permeten identificar i desenvolupar les competències necessàries en el context laboral, millorant l'ocupabilitat de les persones joves participants i facilitar la seva inserció, mitjançant el coneixement de l'entorn productiu i la prospecció del mercat de treball.

  • Nombre d’hores: 392 hores de formació

 

Amb el suport de: