Orientació i Inserció

 Programa Incorpora

El programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” facilita la integració laboral a persones en risc d’exclusió social.

Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que combina les necessitats  del teixit social i empresarial d’una manera òptima, perquè l’èxit de la integració laboral estigui assegurat.

Els tècnics d’inserció laboral ofereixen a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral durant tot el procés.

Paral·lelament,  es dóna un suport a les persones en risc d’exclusió social per tal d’ accedir a una feina d’acord amb les seves aptituds i les seves motivacions.

Durant el procés d’inserció laboral,  el tècnic juntament amb el beneficiari, revisa les ofertes de feina disponibles i analitza quines encaixen millor amb el perfil del beneficiari.

La finalitat del programa és la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones, a través de formacions per potenciar les teves competències socials i laborals. 

https://www.incorpora.org/ca/xarxa-incorpora/girona

 

Amb el suport de:

          

 

Programa Reincorpora

El programa Reincorpora de "la Caixa" ofereix a persones , que han estat derivades des del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats.
Aquests itineraris s'estructuren en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció; posicionament davant la feina, formació i pràctiques professionals no laborals, serveis a la comunitat i cerca activa de feina i inserció laboral.


L'Objectiu del Programa Reincorpora és que els beneficiaris que hi participen millorin les seves habilitats i reforcin els valors que els ajudaran en el camí de la integració social i laboral. 

 

Amb el suport de:

 

                    

 

                      

 

 

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS 2020)

La finalitat d'aquest programa és facilitar una reinserció en el mercat de treball a aquelles persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, que necessiten actualitzar els seus coneixements i competències, oferint-los una experiència professional mitjançant pràctiques en empreses i acompanyant-los en el procés de recerca de feina.

Punt d’actuació: Santa Coloma de Farnes

Temporalitat: 23 de juliol del 2020 – 30 d’abril del 2021


Amb el finançament de:                                                             

 

 

I el cofinançament de: