Necessitats Bàsiques

La Fundació OSCOBE participa amb  la Creu Roja en el pla d’ajuda alimentària per a persones necessitades.

Com a entitat social, oferim el servei de menjador social als beneficiaris dels progrmes que presenten situacions de vulnerabilitat social. 

Amb el suport de: