Itineraris d'inserció

 

El programa d'orientació laboral i el pla personal d'ocupació i formació acompanyarà a la persona en el procés de definició del seu projecte professional. Aquest representarà el recorregut que realitzarà la persona per tal d'aconseguir el seu objectiu dìnserció. Un recorregut que explicitarà la millora de l'ocupabilitat mitjançant el desenvolupament competencial. 

1. Fases de treball i eines metodològiques:

Accés/procés de selecció

Publicació de l'oferta laboral/canals d'entrada de candidats/es

Captació i inscripció: valoració dels perfils dels participants que s’ajusten a l’oferta

Explicació del funcionament de l’empresa d’inserció al candidat/a

Clarificar la demanda: determinar amb claredat les característiques del lloc de treball, condicions i exigències, descripció del lloc de treball

 

2. Acollida i incorporació

Presentació i coneixement de l'empresa, lloc de treball i tècnics de referència, revisió del conveni d'inserció, inici de la formació laboral (organigrama, canals de comunicació, normativa, horaris, calendari laboral, seguretat i higiene, etc.). 

La fase d’acollida estaria integrada per dos moments essencials:

Acollida / incorporació 

Primeres passes a l’empresa

Manual d’acollida

 

3. Punt de partida: Acció d’anàlisi del perfil de competències i anàlisi de l’ocupabilitat

Tutories inicials per dissenyar per elaborar el seu itinerari d’orientació laboral i pla personal d’ocupació i formació. 

Segons model treballat per ECAS, s'estableix 10 competències clau per l’ocupabilitat i criteris d’avaluació:

Iniciativa-autonomia, adaptabilitat, disposició a l’aprenentatge, responsabilitat, relació interpersonal, organització de la pròpia feina, gestió de les emocions, comunicació, identificació, avaluació continua.

 
4. Fase d'execució - Pla personal d'ocupació i formació (projecte professional) 

Definició d’objectius de la persona per arribar a aconseguir la fita professional. Accions tutorials i accions formatives.

 

5. Acompliment laboral de millora


Les accions/anàlisi que realitzem per l’elaboració del pla personal d’ocupació i formació són:

- Analitzar la situació de la persona respecte al mercat laboral 

- Fer un diagnòstic del pla personal d’ocupació dins l’empresa d’inserció

- Oferir oportunitats de formació en competències transversals/ tecnico-professionals 

- Establir els objectius inicials de la persona per arribar a aconseguir la fita professional

- Formulació de les accions concretes

- Aconseguir i mantenir la motivació respecte a un compliment laboral de qualitat

- Seguiment i avaluació 

- Formació i treball grupal

          

6. Transició

Facilitar que la persona pugui anticipar i planificar la sortida de l’empresa i les accions que s’han de posar en funcionament per aconseguir una feina en el mercat laboral ordinari.

Perfil professional

Competències adquirides

Objectiu professionals

Accions a desenvolupar 

Prospecció del mercat laboral


Fase de transició a l'empresa ordinària o sortida de l'empresa

 

Si vols rebre més informació sobre els Itineraris d'Inserció o enviar el teu CV, pots adreçar-te a brot@oscobe.com


AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que l'organització

E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L.U

Disposa d'un sistema de gestió de la qualitat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2015