Formació i inserció - Prelaboral

 "Servei Prepara't":  

Servei social especialitzat d’atenció diürna adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys en risc de desemparament o risc de partir-ne. Ofereix activitats dirigides d’habilitats socials per l'adquisició de competències transversals i tallers amb caràcter formatiu pre-laboral amb l’objectiu d'assolir una millor preparació per a la vida adulta.

Temporalitat: Gener 2020 - Desembre 2020

Amb el suport de:

                   

 

Joves en acció:


El programa s’adreça a joves d'entre 16 a 21 anys, amb residència i empadronament a la ciutat de Girona, que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria i, per tant, no disposen del GES.


El programa ofereix un itinerari personal d’acompanyament integral, a través de tallers formatius pre-laborals per tal de millorar l'adquisició de competències transversals, i alhora una programació d'activitats didàctiques centrades en la millora de les competències instrumentals bàsiques, amb l'objectiu que els joves retornin al sistema educatiu reglat.


A la vegada aquest programa dóna la possibilitat que els joves puguin inscriure's a l'escola d'adults, abans dels 18 anys, amb l'objectiu de treure's el graduat en educació secundària en 1 o 2 anys.

Temporalitat: 30/09/2019 – 31/08/2020

Amb el finançament de: