Formació i inserció - Prelaboral

 "Servei Prepara't":  

Servei social especialitzat d’atenció diürna adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys en risc de desemparament o risc de partir-ne. Ofereix activitats dirigides d’habilitats socials per l'adquisició de competències transversals i tallers amb caràcter formatiu prelaboral amb l’objectiu d'assolir una millor preparació per a la vida adulta.

Temporalitat: anual

Amb el suport de: