Centre de Noves Oportunitats de Girona - CNO

 

 

Entitat impulsora del projecte

UTE FUNDACIO OSCOBE – FUNDACIO INTERMEDIA

Persones de referència del programa

 

 

Anna Nouguet Prunell, directora

Sonia Navarro Ortega, coordinadora pedagògica

 

Adreça de l’entitat 

Pare Coll, 15 – 17005 Girona

Telèfon 

972.29.95.28// 646.93.52.91

Adreça electrònica

 

cnogirona@oscobe.com

 

Pàgina web 

 

www.startnovesoportunitats.com 

 

 

El centre de Noves Oportunitatsva adreçat a joves d’entre 16 i 24 anys inscrit/es a la garantia juvenil i donats d’alta al servei d’ocupació de Catalunya, que no han finalitzat amb èxit els estudis obligatoris i/o post-obligatoris i que actualment no tenen feina.

Noves Oportunitatsés un programa integral que combina diferents accions:

 • Accions d’apoderament
 • Accions de desenvolupament competencial
 • Serveis d’orientació
 • Formació professionalitzada en competències i acompanyament a la formació reglada
 • Tutorització i mentoratge
 • Inserció laboral
 • Accions de suport a l’escolarització i inserció.

 

Noves Oportunitatss’emmarca dins de les iniciatives de garantia juvenil del servei d’ocupació de Catalunya.

 

On estem?

Girona, Figueres, Banyoles, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Blanes i Santa Coloma de Farners.

*transport pels joves gratuït, en la fase d’execució.

 

Perfil dels beneficiaris/es: 

 • Joves de 16 a 24 anys.
 • Inscrits al programa de garantia juvenil amb resolució positiva, prèvia incorporació al programa. 
 • Que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu (sense haver obtingut el ges o bé havent-lo obtingut però sense superar un CFGM).

 Tindran prioritat per accedir al programa:

 • Joves provinents de programes educatius de diversificació curricular, de les unitats d'escolarització compartida (UEC) o altres recursos amb adaptacions curriculars, que no hagin assolit els objectius proposats o bé que hagin abandonat els estudis obligatoris. 
 • Joves tutelats i ex-tutelats per la direcció general d’atenció a la infància i pel departament de justícia.
 • Joves derivats de les àrees de promoció econòmica, joventut i serveis socials dels ajuntaments i consells comarcals, o des del soc.

 

Calendari d’execució: 

 • D’ara fins 30/07/2020

 

Places i calendari d’entrada al programa

 • 270 places
 • Entrada al programa fins 30/07/2019. els joves que pertanyin al col·lectiu prioritari, com excepcionalitat podran incorporar-se fins a 31/12/2019.

 

Fases del programa

 

Fase 1-Servei d’orientació per la definició del projecte professional i vital

Iinici del programa dels i de les joves es portarà a terme a través d’una primera fase d’orientació que tindrà una durada d’entre 2 i 6 setmanes.

Aquesta primera etapa ha de permetre que els/les joves recuperin l’autoestima i l’autoconfiança per tal que puguin definir el seu projecte vital, professional i formatiu.

Aquest bloc d’accions comptarà amb la participació i col·laboració dels agents del territori, de l’administració pública i del mercat de treball que oferiran:

 

Informació / Assessorament / Experiències de proximitat /Mentoratge continuat

 

Com a proposta innovadora, tots/es els/les participants realitzaran un primer mòdul d’apoderament per tal de poder encarar de manera més positiva i optimista el seu procés.

 

Fase 2 – Servei d’execució del projecte professional i vital 

El/la jove executarà el seu projecte professional, vital i formatiu i ho realitzarà a través d’un ampli ventall de recursos que se li ofereixen: 

 • Realitzarà accions de coneixement de l’entorn productiu, basats en els seus interessos i les seves motivacions amb especial incidència de la mentoria empresarial.
 • Escollirà l’itinerari que més s’identifiqui amb les seves necessitats:

 

Educatiu (itinerari basat en formació vinculada al retorn del sistema educatiu reglat) / empresa (itinerari basat en la formació professionalitzada i vinculat a la inserció laboral).

 

 • Simultàniament, realitzarà un itinerari transversal per al desenvolupament competencial i vital, comú a tots els i les joves que participinen la fase d’execució per facilitar el desenvolupament de l’itinerariseleccionat permetent el desenvolupament del pla competencial.
 • Segons l’itinerari escollit podrà realitzar certificats de professionalitat, tastets d’oficis, programes de formació i inserció (PFI), formacions a mida amb empreses, competències transversals basades en centres d’interès, competències bàsiques (aprenentatge de llengües i noves tecnologies entre d’altres), formacions duals i/o en alternança amb empresa, sessions de coneixement de l’entorn productiu, construcció de la marca personal, carnets professionals, tècniques de recerca de feina, espai de recerca de feina, preparació per a la formació reglada, aula d’estudi IOC.

 

Fase 3- Servei de tutorització i seguiment 

S’ofereix un suport integral continuat amb acompanyament i seguiment personalitzat per a tots/es els i les joves.

El/ la jove disposarà d’un/a tutor/a des del primer moment. el/la tutor/a facilitarà i acompanyarà als i a les joves en la identificació, l’experimentació i la transferència d’emocions, de coneixements i d’aprenentatges i en la presa de decisions.

Els recursos més concrets que el/la jove podrà gaudir en aquesta fase de tutorització estan emmarcats en petits grups:

 

- Seguiment del projecte professional i formatiu

- Mentoratge entre iguals, mentoratge empresarial, educatiu i extraordinari

- Seguiment de l’execució del pla vital

- Treball amb les famílies i/o referents

 

Fase 4 – Servei de suport a l’escolarització 

La sortida del programa es farà d’una manera progressiva, ajudant a mantener en el temps la motivació i l’esforç per a poder finalitzar amb èxit les accions engegades. aportarem eines als i a les joves per a sostenir en el temps les insercions laborals i educatives o formatives. d’aquesta manera s’incrementen les possibilitats d’èxit.

Es realitzaran accions de suport externes:

 • Tutories en el seu lloc de feina
 • Tutories en el centre de formació o escola
 • Mentoratges empresarials i educatius.
 • Experiències d’èxit

 

Aquest programa té una repercussió social i va molt més enllà dels propis i les pròpies joves. cal tenir en compte la complicitat, la implicació dels agents públics, socials, de tot el teixit empresarial i de la pròpia ciutadania.

Trencar amb successius fracassos, sentiments de frustració, falta de confiança d’un mateix, és el camí que el programa START! vol oferir a cada jove, buscant la transició cap a la vida adulta a través d’una inserció laboral o amb el retorn al sistema educatiu.

 

Activitats formatives

Formació en competències bàsiques i preparació per el retorn al sistema educatiu

 • Preparació de les proves d’accés a grau mig i superior
 • Aula d’estudi IOC i GES.
 • Descoberta i aprenentatge de llengües
 • Preparació actiu

 

Formació en competències transversals 

 • Noves tecnologies vinculades en l’entorn productiu
 • Centres d’interès (multiesportiu, social, arts escèniques, robòtica, tac…)
 • International Week (coneixement de la cultura, tradició i idioma dels països d’origen dels i les joves)
 • Educació per la salut
 • Start Girls (treball en perspectiva de gènere)

  

Formació certificada en les famílies professionals de:

 • Transport i manteniment de vehicles

Serveis socioculturals i a la comunitat

 • Informàtica i telecomunicacions
 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Imatge personal
 • Hostaleria i turisme
 • Indústria alimentària
 • Agrària
 • Fusta, moble i suro

 

Projectes socials

El nostre programa es basa en l’apoderament dels i les joves i la mobilització dels diferents recursos comunitaris de suport, apostant per metodologies vivencials i innovadores que posen els i les joves conjuntament amb el seu projecte professional i vital al centre del programa de noves oportunitats.

En aquesta edició, com en l’anterior, es portaran a terme diferents accions socials relacionades amb la comunitat i amb diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat. a través d’accions de voluntariat i APS (aprenentatge servei), amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de competències socials, cíviques i ciutadanes, mitjançant els centres d’interès.

 

Entre 2015 i 2017 els i les joves han aconseguit 206 contractes laborals i 116 retorns al sistema educatiu a través del CNO Girona

CNO GIRONA FUNDACIÓ OSCOBE FUNDACIÓ INTERMÈDIA

 

Amb el suport de:

   

Tens una nova oportunitat!

Un curs de formació o una feina t'està esperant, aprofita-la!

 

Inscriu-te:

www.startnovesoportunitats.com