Notícies

< Totes les notícies
15/03/2019

Oferta Laboral

Es busca un/a professor/a d'Anglès per impartir el mòdul d'anglès d’un Certificat de Professionalitat de Nivell 2, en l'especialitat de Serveis de Restaurant.

Nivell acadèmic/formatiu: IMPRESCINDIBLE

Llicenciat/da en Filologia, Traducció i interpretació de la llengua anglesa corresponent o títol de grau equivalent.

Qualsevol altra titulació superior amb la següent formació complementària:

 • Haver superat un cicle dels estudis conduents a l'obtenció de la llicenciatura en Filologia, traducció i interpretació de la llengua anglesa o titulació equivalent.
 • Certificat o diploma d'acreditació oficial de la competència lingüística de la llengua anglesa com el Certificat de nivell Avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes o altres equivalents o superior reconeguts.
 • Titulació universitària cursada en un país de parlar anglesa, en aquest cas, amb la corresponent homologació.

Experiència professional: IMPRESCINDIBLE

- 1 any d'experiència professional en el sector de l'hostaleria.

*En el cas que no s’arribi a 1 any, es demanen més hores d’experiència docent.

Experiència Docent: IMPRESCINDIBLE

 • 600h d’experiència docent (impartició de classes) demostrables amb Certificats.
 • Es pot fer una exempció en cas d’estar en possessió de determinades titulacions: CAP, Pedagogia, Psicopedagogia, Magisteri, postgrau en aquests àmbits, certificat de professionalitat de docència.

Competències:

 • Capacitat per motivar i incentivar a l’alumnat
 • Flexibilitat i adaptabilitat al canvi i la millora continua
 • Compromís i responsabilitat
 • Capacitat de resolució de problemes

Tasques:

 • Preparació i impartició del mòdul d'anglès.
 • Revisió i ampliació del temari.
 • Planificació i preparació de les activitats de teòrica i pràctica d'anglès, relacionades amb el món de la restauració.
 • Preparació d'activitats i dinàmiques grupals en anglès, relacionades amb aquesta especialitat.
 • Elaboració dels exàmens i/o proves per l'avaluació continua i l'avaluació final.

Condicions laborals:

 • Lloc de treball: Girona
 • Contractació: Autònom
 • Funció: Professor/a Anglès
 • Total hores: 90 hores en horari matí i/o 90 hores en horari de tarda. Possibilitat de 180 hores o de 90 (matí o tarda).


Altres:

 • Vehicle propi

Si estàs interessat/interessada envia el teu CV a laura.peracaula@oscobe.com