Serveis de Jardineria

 
  1. Creació i serveis de manteniment de parcs i jardins
  2. Disseny i creació de jardins verticals i sobre teulades
  3. Poda, neteja i manteniment d’espais verds
  4. Manteniment i recuperació d’espais protegits
  5. Jardineria de comunitats
  6. Condicionament de franges de protecció forestals
  7. Desbrossament de camins
  8. Replantacions i neteges forestals
  9. Anàlisis, disseny i execució de sistemes de reg

 

Brot. Serveis de jardineria està dins l'empresa d'inserció Brot de la Fundació Oscobe

Creació i serveis de manteniments de parcs i jardins:

Cada parc i jardí és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic. Així doncs, a Brot elaborem plans de manteniment específics per a cadascun d’ells.

Disseny i creació de jardins verticals i sobre teulades:

Els jardins verticals són murs vegetals que poden ser utilitzats tant en interiors com exteriors i sorgeixen com un nou concepte per maximitzar l’ús dels espais i integrar la naturalesa en l’espai. Aquesta tècnica combina la vegetació i l’arquitectura d’una forma natural.

Poda, neteja i manteniment d’espais verds:

La poda d’un arbre i la neteja és l’eliminació de branques i retallar  un arbre seguint uns criteris tècnics i uns objectius definits amb una determinada intencionalitat. Realitzem poda en general, poda en altura, poda de formació, tala d’arbres, desbrossament de parcel·les i finques i neteja de boscos.

Manteniment i recuperació d’espais protegits

A Brot ens encarreguem del manteniment d’espais protegits. Garantim la conservació i millora de l’espai natural i la biodiversitat dels espais per la seva protecció.

Jardineria de comunitats

Fem supervisió i neteja d’espais comunitaris.

Condicionament de franges de protecció forestals

Servei per a l’execució de treballs forestals per a la seva protecció contra incendis forestals. I per la millora del benestar de l’espai.

Desbrossament de camins

A l’equip de Brot ens encarreguem de la neteja i acondicionament de boscos, finques i camins públics i privats: desbrossament de camins… Per dur a terme aquestes tasques es disposa de la maquinària més adequada.

Replantacions i neteges forestals

Duem a terme poda en general, poda en altura, poda de formació, tala d’arbres, desbrossament de parcel·les i finques i neteja de boscos.

Anàlisis, disseny i execució de sistemes de reg

El reg que forma part com un component més del jardí, és fonamental per mantenir un bon estat l’espai verd, per això és imprescindible una bona instal·lació i l’elecció que s’adapta millor en cada cas, entre els diferents tipus de sistemes de reg.

 

Apliquem criteris ecològics i de sostenibilitat.

 

Hem escollit energia 100% neta durant el període 11 /04/2023 a 11 /04/2024.

Veure certificat

brot_serveis-de-jardineria_fundacio-oscobe.jpg

BROT Serveis de Jardineria