Formació i inserció - Tècnic professional

Programa de Formació i Inserció (PFI), adscrit al programa de Noves Oportunitats – CNO Girona.

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

El perfil professional és d’ Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració amb un total de 1.000h. S’aprenen dues professions: cuina i cambrer.

Temporalitat:  17 de setembre de 2018- 30 de maig de 2019.

Amb el suport de:  

 

                 

                                                         

                                                                    

Punt Formatiu Incorpora

El Punt Formatiu Incorpora és un programa que té l’objectiu principal de millorar la ocupabilitat de persones que es troben en risc d’exclusió social y que necessiten incorporar-se o re-incorporar-se al mercat laboral ràpidament.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals amb pràctiques laborals en empreses del sector que cerquen personal.

Acció 2: Auxiliar de cuina

Període de selecció: Gener 2019

Temporalitat: Gener 2019 -Març 2019 

Amb el suport de:

     

   

Formació i inserció - Tècnic professional amb certificat de professionalitat

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació OSCOBE està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat:

-          Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering)  (N1) 

-          Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  (N1)

-          Serveis de restaurant   (N2)                      

-          Agricultura ecològica  (N2)

Aquestes accions formatives es desenvolupen en el marc de:

Acord Marc del servei de formació per l’ocupació del SOC de la Indústria de l’Hostaleria i del Turisme:  

 

Serveis de Restaurant H0TR0608   -  Certificat de Professionalitat Nivell 2

Temporalització Edició matí: inici primer trimestre de 2019.

Temporalització Edició tarda: inici primer trimestre de 2019. 

Durada: 590 hores.

- Mòduls formatius CEN (500h)

 • MF1052 Servei al Restaurant
 • MF0711 Seguretat, Higiene i Protecció ambiental en hostaleria
 • MF1053 Serveis de vins
 • MF1054 Serveis Especials en restauració
 • MF1051 Anglès professional per a serveis de restauració.

- Mòdul de Formació Complementària (10h)

- Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Amb el suport de:

            

   

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP 2018):

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0106  - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalitat:  08/01/2019- 30-04-2019

Durada:  370 hores

- Mòduls formatius CEN (250h)

 • MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
 • MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.

- Mòdul de Formació Complementària (40h)

 • FCOS02 Prevenció de riscos laborals (30h)
 • FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10h)

 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Formació Complementària: Formació en competències personals per a l’ocupació

Temporalitat:  01/02/2019 – 15/03/2019

Durada:  36 hores

Amb el suport de:

             

 

Activitats Auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0106  - Certificat de Professionalitat Nivell 1- Adscrit al Programa de Noves Oportunitats - CNO Girona.

Temporalitat: 07/01/2019- 30/04/2019

Durada: 350 hores

- Mòduls formatius CEN (250h)

 • MF0520_1 Operacions bàsiques en vivers i centres de jardineria
 • MF0521_1 Operacions bàsiques per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.

- Mòdul de Formació Complementària (40h)

 • FCOS02 Prevenció de riscos laborals (10h)
 • FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere. (10h)

 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

Activitats d’Operacions bàsiques de serveis d’àpats ( Càtering)  - Certificat de Professionalitat Nivell 1- Adscrit al Programa de Noves Oportunitats - CNO Girona.

Temporalitat: 07/01/2019- 25-04-2019

Durada: 270 hores

- Mòduls formatius CEN (210h):

 • MF1089_1 Aprovionament i muntatge per a serveis de càtering
 • MF1090_1 Recepció i rentat de serveis de càtering

- Mòdul de Formació Complementària (40h):

 • FCOS01 Prevenció de riscos laborals (10h)
 • FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere. (10h)

 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals (40h)

 

Amb el suport de: