Formació i inserció - Tècnic professional

Programa de Formació i Inserció (PFI)  

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

El perfil professional és d’ Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració amb un total de 1.000h. S’aprenen dues professions: cuina i cambrer.

Temporalitat: Octubre 2016 - Juny 2017

Amb el suport de:  

(Cofinançament del FSE 91,89%)

   

 

                                                                                          

Punt Formatiu Incorpora

El punt formatiu Incorpora és la millora de l'ocupabilitat de totes les persones que es troben en risc d'exclusió social que no poden accedir a altres accions formatives i que els hi permeti incorporar-se al mercat laboral.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals, pràctiques laborals en empreses del sector.

Acció 1:  Ajudant de cuina

Temporalitat: Gener 2017 -Març 2017.

Acció 2: Serveis de Restauració

Temporalitat: Abril 2017 – Juliol 2017

 

Amb el suport de:

     

  

 

Formació i inserció - Tècnic professional amb certificat de professionalitat

 

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació Oscobe està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat:

-          Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering)  (N1) 

-          Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  (N1)

-          Serveis de restaurant   (N2)                      

-          Agricultura ecològica  (N2)

Aquestes accions formatives es desenvolupen en el marc de:

 

Acord Marc del servei de formació per l’ocupació del SOC de la Indústria de l’Hostaleria i del Turisme:  

 

Serveis de Restaurant H0TR0608   -  Certificat de Professionalitat Nivell 2

Al 2017 es realitzen dues edicions d'aquesta formació: 

Temporalització 1a edició: del 25 d’octubre de 2016 al 24 d’abril de 2017

Temporalització 2a edició: del 9 de gener al 26 de juny de 2017

 

Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering) HOTR0308 - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalització: proper inici al setembre 2017 (SELECCIÓ JUNY-AGOST 2017)

 

Amb el suport de:

    

   

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP):

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0106  - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalitat: del 29 de desembre de 2016 al 21 d’abril de 2017

 

Amb el suport de:

        

 

 

Programa de Noves Oportunitats per a Joves (Garantia Juvenil): 

 

Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering)  HOTR0308 - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalització: del 26 de setembre de 2016 al 23 de febrer de 2017

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0106  - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalització: del 28 de novembre de 2016 al 25 de maig de 2017

 

Amb el suport de: