Formació i inserció - Tècnic professional

Programa de Formació i Inserció (PFI)  

El PFI té la finalitat de proporcionar als joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar en educació secundària obligatòria, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria, la seva continuïtat formativa, així com obtenir l’acreditació oficial corresponent. També pot ser una via d’accés per a la realització d’un cicle formatiu de Grau Mitjà.

El perfil professional és d’ Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració amb un total de 1.000h. S’aprenen dues professions: cuina i cambrer.

Temporalitat: Decembre 2017 - Juliol 2018

Amb el suport de:  

 

 

                                                                          

Punt Formatiu Incorpora

El punt formatiu Incorpora és la millora de l'ocupabilitat de totes les persones que es troben en risc d'exclusió social que no poden accedir a altres accions formatives i que els hi permeti incorporar-se al mercat laboral.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals, pràctiques laborals en empreses del sector.

Acció 1:  Ajudant de cuina

Període de selecció: Desembre 2017-Gener 2018

Temporalitat: Gener 2018 -Març 2087.

Acció 2: Auxiliar de cambrer/a

Període de selecció: Setembre 2018-Octubre 2018

Temporalitat: Octubre 2018 – Desembre 2018

 

Amb el suport de:

     

  

 

Formació i inserció - Tècnic professional amb certificat de professionalitat

 

Accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral, que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.

Fundació OSCOBE està homologada per a la impartició de les especialitats de certificat de professionalitat:

-          Operacions bàsiques de serveis d’àpats (càtering)  (N1) 

-          Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria  (N1)

-          Serveis de restaurant   (N2)                      

-          Agricultura ecològica  (N2)

Aquestes accions formatives es desenvolupen en el marc de:

 

Acord Marc del servei de formació per l’ocupació del SOC de la Indústria de l’Hostaleria i del Turisme:  

 

Serveis de Restaurant H0TR0608   -  Certificat de Professionalitat Nivell 2

Al 2017 - 2018 es realitzen dues edicions d'aquesta formació: 

Temporalització 1a edició: del 21 de Desembre de 2017 al 22 de Juny de 2018

Temporalització 2a edició: del 15 de Gener al 20 de Juliol de 2018

 

Amb el suport de:

    

   

 

Formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (FOAP):

 

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGAO0106  - Certificat de Professionalitat Nivell 1

Temporalitat: del 22 de desembre de 2017 al 17 d’abril de 2018

 

Agricultura ecolòlgica AGA225_2- Certificat de Professionalitat de Nivell 2

Temporalitat: del 23 de gener de 2018 al 29 de juny de 2018

 

Amb el suport de: