Programes formatius complementaris

PROGRAMES FORMATIUS

Dispositius d’inserció i suport socio-laboral per a joves en risc d’exclusió social

Projecte adreçat a joves en risc d’exclusió social de 16 a 24 anys que ofereix itineraris integrals d’inserció laboral i suport socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Facilita una formació adaptada al diagnòstic d'ocupabilitat de cada jove i ofereix una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització òptims.

Temporalitat: Gener 2018 - Desembre 2018

Amb el suport de:

 

Beques per a l'èxit escolar de joves adolescents en risc d’exclusió social  

Ajudes perquè els alumnes entre 16 i 19 anys de l’entitat amb un baix nivell econòmic puguin seguir formant-se fomentant la igualtat d’oportunitats.

Temporalitat: Novembre  2018 - Juny 2019

Amb el suport de: