Programes formatius complementaris

PROGRAMES FORMATIUS

Dispositius d’inserció i suport socio-laboral per a joves en risc d’exclusió social

Projecte adreçat a joves en risc d’exclusió social de 16 a 24 anys que ofereix itineraris integrals d’inserció laboral i suport socioeducatiu, integrant continguts formatius d’àmbit socioeducatiu i laboral. Facilita una formació adaptada al diagnòstic d'ocupabilitat de cada jove i ofereix una formació integral i personalitzada buscant processos de socialització òptims.

Temporalitat: Gener 2017 - Desembre 2017

Amb el suport de:

 

Beques per a l'èxit escolar de joves adolescents en risc d’exclusió social  

Ajudes perquè els alumnes entre 16 i 19 anys de l’entitat amb un baix nivell econòmic puguin seguir formant-se fomentant la igualtat d’oportunitats.

Temporalitat: Desembre  2016 - Juny 2017

Amb el suport de:

Volunter

Projecte de voluntariat  i d'intercanvi de coneixements dels barris de l'esquerra del Ter, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats sorgides per la gent del barri , veïns i associacions. Es tracta de millorar el teixit associatiu del barri, oferir un espai de cooperació, de donar i rebrre suport mutu, però sobretot de potenciar el voluntariat i la solidaritat.

Temporalitat: Setembre 2016 - Juny 2017

Amb el suport de:

    

 

Projecte Àmbar

Projecte Àmbar, en el marc del Consell de Cohesió de serveis socials de Girona, desenvolupa tasques d'acompanyament i suport psicològic individual i grupal.

Temporalitat: Gener 2017 - Novembre 2017

En conveni amb l'Ajuntament de Girona: