Orientació i Inserció

La Fundació Oscobe és una entitat registrada com Agència Privada de Col · locació núm. 0900000066, amb els següents projectes d'orientació i inserció laboral:

Incorpora

El punt formatiu Incorpora és la millora de l'ocupabilitat de totes les persones que es troben en risc d'exclusió social que no poden accedir a altres accions formatives i que els hi permeti incorporar-se al mercat laboral.

Es combina la formació en competències transversals i competències tecnicoprofessionals, pràctiques laborals en empreses del sector.

Acció 1:  Ajudant de cuina

Temporalitat: Gener 2017 -Març 2017.

Acció 2: Serveis de Restauració

Temporalitat: Abril 2017 – Juliol 2017

Amb el suport de:

       

 

Programa Reincorpora

El programa Reincorpora de "la Caixa" és un programa adreçat a interns de centres penitenciaris que són a la part final de la condemna.

Aquest programa ofereix itineraris personalitzats d’inserció social-laboral pactats amb el mateix beneficiari, a través dels quals es cerca la millora de les competències professionals, el desenvolupament de valors i la integració laboral a l’empresa.

Aquest programa inclou la realització d’activitats d’APS, formació i pràctiques professionals no laborals.

Temporalitat: Gener 2017 – Desembre 2017

Amb el suport de:

 

                  

 

Programa d'orientació

El Programa d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció posa a l'abast de les persones demandants d'ocupació recursos per a la recerca de feina mitjançant accions d'orientació i d'informació professional, articulades de forma personalitzada en itineraris d'inserció.

El programa es realitza a la seu de la Fundació Oscobe a Santa Coloma de Farners, i atén a població de la Selva interior derivada per la oficina de treball de Salt.

El programa ofereix accions prioritàriament grupals, complementades amb accions individuals. A través d’aquestes actuacions es fa suport en la definició del seu projecte professional, treballant les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina i la millorar la ocupabilitat de la persona.

Aquest programa inclou pràctiques professionals no laborals en empresa, que faciliten la presa de contacte amb el mercat laboral i la posterior inserció laboral.

Temporalitat: desembre 2016 – octubre 2017

Amb el suport: