Orientació i Inserció

Servei d'orientació i inserció OSCOBE

El servei d’orientació i inserció laboral, orienta i acompanya a les persones amb especials dificultats per a trobar feina establint un itinerari personalitzat d’orientació amb cada persona atesa, en funció dels seus interessos, necessitats i potencialitats, se l’acompanya i se li faciliten eines i recursos, establint amb ella accions a realitzar i orientant tot el procés.

És un servei que facilita la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social i proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés: orientació, capacitació, intermediació i seguiment.

S’ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d’orientació i d’inserció laboral que proporcionen l’assessorament que tan la persona com l’empresa necessiten, i també un suport complert en totes les fases del procés.

Temporalitat: Gener 2018 - Desembre 2018

Amb el suport de:

 

 

Progama Incorpora

El programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” facilita la integració laboral a persones en risc d’exclusió social.

Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que combina les necessitats  del teixit social i empresarial d’una manera òptima, perquè l’èxit de la integració laboral estigui assegurat.

Els tècnics d’inserció laboral ofereixen a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral durant tot el procés.

Paral·lelament,  es dóna un suport a les persones en risc d’exclusió social per tal d’ accedir a una feina d’acord amb les seves aptituds i les seves motivacions.

Durant el procés d’inserció laboral,  el tècnic juntament amb el beneficiari, revisa les ofertes de feina disponibles i analitza quines encaixen millor amb el perfil del beneficiari.

La finalitat del programa és la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones, a través de formacions per potenciar les teves competències socials i laborals. 

Temporalitat: Gener 2018- Desembre 2018

Amb el suport de:

       

 

Programa Reincorpora

El programa Reincorpora de "la Caixa" ofereix a persones , que han estat derivades des del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'oportunitat de construir-se un futur diferent i plenament integrat en la societat a través d'itineraris personalitzats.
Aquests itineraris s'estructuren en un conjunt de mòduls o fases d'intervenció; posicionament davant la feina, formació i pràctiques professionals no laborals, serveis a la comunitat i cerca activa de feina i inserció laboral.


L'Objectiu del Programa Reincorpora és que els beneficiaris que hi participen millorin les seves habilitats i reforcin els valors que els ajudaran en el camí de la integració social i laboral. 

Temporalitat: Gener 2018 – Desembre 2018

Amb el suport de:

 

                    

 

                      

 

Progama de Mesures Actives d'inserció per a persones destinatàries de renda garantida de ciudadania

El programa de mesures actives d’inserció, és un programa d’orientació i suport a la inserció que d’adreça a aquelles  persones que es troben en situació d’exclusió social i que perceben la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Aquest programa posa a l’abast accions d’orientació, d’informació i formació que millorin la inserció laboral i social d’aquestes persones.

El programa es realitza a la seu de la Fundació OSCOBE a Santa Coloma de Farners, i atén a població de la Selva interior derivada per la oficina de treball de Salt.

El programa ofereix accions prioritàriament grupals, complementades amb accions individuals.

A través d’aquestes actuacions es fa suport en la definició del seu projecte professional, treballant les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina i la millora la ocupabilitat de la persona.

Aquest programa inclou pràctiques professionals no laborals en empresa, que faciliten la presa de contacte amb el mercat laboral i la posterior inserció laboral...

Temporalitat: Novembre 2017 - Desembre 2018

Amb el suport de:

   

 

Programa Pont Laboral

El programa Pont Laboral té com a objectiu posar a l’abast d’aquelles persones que formen part de l’atur estructural de la borsa de treball de la xarxa SIO i que tenen una major vulnerabilitat davant de l’atur, un seguit de recursos d’orientació a partir d’un procés d’empoderament i de coaching ocupacional per a la millora de l’ocupabilitat.

El programa es realitzar en col·laboració de la Xarxa SIO del Consell Comarcal de la Selva als municipis de: Santa Coloma, Breda, Sils i Sant Hilari.

Temporalitat: Gener 2018 – Setembre  2018

Amb el suport de:                                     Hi col·labora:

                     

 

Programa d'orientació i acompanyament a la inserció

El Programa d'orientació i acompanyament a la inserció posa a l'abast de les persones demandants d'ocupació recursos per a la recerca de feina mitjançant accions d'orientació i d'informació professional, articulades de forma personalitzada en itineraris d'inserció.

El programa es realitza a la seu de la Fundació Oscobe a Santa Coloma de Farners, i atén a població de la Selva interior derivada per la oficina de treball de Salt.

El programa ofereix accions prioritàriament grupals, complementades amb accions individuals. A través d’aquestes actuacions es fa suport en la definició del seu projecte professional, treballant les necessitats detectades per millorar el seu posicionament en la cerca de feina i la millorar la ocupabilitat de la persona.

Aquest programa inclou pràctiques professionals no laborals en empresa, que faciliten la presa de contacte amb el mercat laboral i la posterior inserció laboral.

Temporalitat: Novembre  2017 – Setembre 2018

Amb el suport de:

             

   

Programa per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

Aquest programa  té com a objectiu incentivar a les empreses, entitats i altres... la contractació en pràctiques de joves menors de 29 anys,  que estan inscrits en el programa de Garantia Juvenil. La finalitat d’aquest programa, és donar una primera oportunitat laboral a aquests joves que disposen d’una titulació oficial però que anteriorment no han treballat mai en la seva especialitat. Des del passat mes de novembre, a OSCOBE s’han contractat 4 joves titulats.

Temporalitat: 27 de novembre de 2017 - 29 de maig de 2018.

Amb el suport de: