Centre de Noves Oportunitats de Girona - CNO

 

ENTITAT

Entitat impulsora del projecte

UTE Fundació Oscobe – Fundació Intermedia

Persones de referència del programa

 

 

Ada Colomer i Rubio, Directora i Cap d'Estudis

Elisabet Martí i Livina, Coordinadora Pedagògica

 

Adreça de l’entitat

Pare Coll, 15 – 17005 Girona

Telèfon

972.29.95.28

Adreça electrònica

 

cno@cnogirona.cat

 

Pàgina web

 

www.formacioifeina.cat 

 

 

FINALITAT: 

Aquest programa vol desplegar un nou recurs per a fer front a l'abandonament escolar prematur a través d'actuacions integrades d'orientació, de formació, d'acompanyament  i d'inserció laboral per joves de més de 16 anys que no estiguin escolaritzats.

La finalitat es poder oferir un recurs formatiu que permeti una nova oportunitat als joves majors de 16 anys  que han abandonat prematurament el sistema educatiu mitjançant un tractament individualitzat i integral. Aquests itineraris personalitzats s'orientaran a que els joves mitjançant la formació desenvolupin  les competències socials i personals que els facilitin l'accés a una formació professionalitzadora, així com l'acompanyament posterior per incrementar les possibilitats d'èxit en el projecte professional i vital d'aquests joves. 

 

OBJECTIU:

Programa adreçat a joves de 16 a 24 anys amb importants mancances competencials i amb la necessitat d’un acompanyament més intensiu i de llarga durada,   que té com a  objectiu  final el seu retorn a la formació reglada i/o  la seva  inserció laboral, passant però per una fase prèvia i necessària motivacional i de recuperació personal.

 

PERFIL DELS BENEFICIARIS: 

 • Joves de 16 a 24 anys.
 • Inscrits al programa de Garantia Juvenil amb resolució positiva, prèvia incorporació al programa. Des del propi programa es pot fer l’acompanyament al procés d’inscripció.
 • Que hagin abandonat prematurament el sistema educatiu (sense haver obtingut el GES o bé havent-lo obtingut però sense superar un CFGM).

 Tindran prioritat per accedir al programa:

 • Joves provinents de programes educatius de diversificació curricular, de les unitats d'escolarització compartida (UEC) o altres recursos amb adaptacions curriculars, que no hagin assolit els objectius proposats o bé que hagin abandonat els estudis obligatoris. 
 • Joves tutelats i extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i pel Departament de Justícia.
 • Joves derivats de les àrees de promoció econòmica, joventut i serveis socials dels Ajuntaments i Consells Comarcals, o des del SOC.

 

CALENDARI D’EXECUCIÓ: 

 • D’ara fins a 30/11/2017

 

 TERRITORI D’ACTUACIÓ

 • Punts d’actuació: a comarques de:
 • Alt Empordà
 • Baix Empordà
 • Gironès (aglutina Pla de l’Estany)
 • La Selva marítima

 Transport pels joves gratuït.

 

PLACES I CALENDARI D’ENTRADA AL PROGRAMA

 • 270 places
 • Entrada al programa fins 31/07/2016

 

FASES DEL PROGRAMA I CALENDARI D’EXECUCIÓ

Quatre fases d’execució:

FASE 1 (6 setmanes màxim). Mòdul inicial d’empoderament on el jove defineix  a partir de dinàmiques molt  vivencials  i  motivacionals  i de l’anàlisi de les seves esferes vitals, el seu projecte vital i professional/formatiu. 

FASE 2 (12 mesos). Execució del projecte vital /formatiu a partir de la posada en marxa de diversitat d’accions formatives vinculades al desenvolupament i enfortiment de les competències bàsiques i/o  tècnico professionals i transversals. Promoció també de l’enfortiment de competències socials, cíviques i ciutadanes a partir de la intervenció en accions de caire comunitari i de vinculació a l’entorn. Els itineraris formatius seran personalitzats i es mantindrà la vinculació grupal a partir de centres d’interès que complementin i enforteixin el desplegament dels projectes vitals dels i les joves. Inclou: 

 • Activitats transversals d’empoderament encaminades a: iniciar un procés de recuperació personal,  retrobar  la motivació per aprendre i treballar la  identificació  i el desenvolupament del capital competencial propi.
 • Accions formatives en competències instrumentals i transversals.
 • Formació professionalitzadora: formacions a mida, certificats de professionalitat , ...
 • Accions diverses de col·laboració amb el teixit empresarial i productiu dels diferents territoris.
 • Accions d’impacte social vinculades al territori i la comunitat (aprenentatge i servei, voluntariats, accions comunitàries,...).
 • Formacions diverses: en ACTIC, llengües, carnets professionals, ...
 • Suport al retorn al sistema educatiu reglat: proves d’accés a CFGM, obtenció del GES.
 • Activitats lúdiques vinculades a centres d’interès que donin continuïtat a la vinculació dels grups de joves.

 

 FASE 3 (12 mesos) seguiment tutorial transversal dels i les joves al llarg de tota la FASE 2 d’execució del projecte vital i professional i/o formatiu.

 FASE 4  (4 mesos) tutories de suport a la inserció formativa i/o laboral, manteniment dels Punts de Trobada que vinculin als i les joves al grup.

 

Entre 2015 i 2017 els i les joves han aconseguit 206 contractes laborals i 116 retorns al sistema educatiu a través del CNO Girona

CNO-Girona_novembre20172017121520171215.pdf

 

Amb el suport de:

                   

 

Tens una nova oportunitat!

Un curs de formació o una feina t'està esperant, aprofita-la!

INSCRIU-TE

www.formacioifeina.cat